Privacybeleid voor gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Le Moulin d'André

Om contact met ons op te nemen:

Adres:

Chemin du Cyclotron, 6

1348 Louvain-la-Neuve

België

Email: 

lemoulinandre@gmail.com

Op wie is ons gegevens beschermingsbeleid gericht?

Dit beleid is van toepassing op al onze klanten, voormalige klanten en diegenen die we bekijken of die geïnteresseerd zijn in onze producten of services.

Welke categorieën persoonlijke gegevens kunnen we verwerken?

Algemene persoonlijke informatie:

- Natuurlijke personen:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, afleveradres, telefoonnummer (vast / mobiel), e-mailadres

- Bedrijven:

Naam van het bedrijf, adres, btw-nummer,

- Contactpersoon:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, afleveradres, telefoonnummer (vast / mobiel), e-mailadres

Waar mogelijk registreren we ook de datum waarop de persoonlijke gegevens zijn gecommuniceerd of waarop bepaalde aanpassingen zijn aangebracht aan deze gegevens.

Informatie over uw interesses of voorkeuren:

De opgeslagen persoonlijke gegevens kunnen ook andere informatie bevatten, zoals uw productvoorkeuren en informatie over uw hobby's en interesses die u ons hebt meegedeeld in het kader van acties, wedstrijden, enz.

Informatie over uw aankopen:

Geregistreerde persoonlijke gegevens kunnen transactie-informatie met betrekking tot uw aankopen bevatten, zoals gekochte artikelen, aankoopdatum, eventuele retouren, betalingsgegevens.

We kunnen ook antwoorden of opmerkingen opnemen over gekochte producten die we van u ontvangen in het kader van tevredenheidsenquêtes of marktonderzoek, of klachten die u bij ons indient.

Informatie met betrekking tot cookies en soortgelijke technieken:

Wanneer u onze website of onze online winkel bezoekt, kunnen we bepaalde informatie vastleggen op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de onderstaande cookieverklaring.

We kunnen ook informatie over u van derden vastleggen.

We kunnen de informatie van externe partners gebruiken om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Wanneer we contact met u opnemen in de loop van een commerciële actie en u uw persoonlijke gegevens niet aan ons hebt verstrekt, kunt u altijd contact met ons opnemen om te weten via welke externe partner wij uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen.

Daarnaast kunnen we ook informatie van derden gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verbeteren, aan te vullen, bij te werken of marketingprofielen op te stellen.

Met welk doel gebruiken wij uw persoonlijke gegevens en wat is de wettelijke basis van deze behandelingen?

Met uw toestemming (rechtsgrondslag: artikel 6a van de privacyregelgeving) kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (zie "uw rechten uitoefenen" hieronder)

In het kader van de uitvoering van uw contract (rechtsgrondslag: artikel 6b van de privacyreglementering):

Wanneer we een legitiem belang hebben, als onderdeel van onze marketingactiviteiten. In dit geval zorgen we er altijd voor dat we een evenwicht respecteren met respect voor uw privé-leven (rechtsgrondslag: artikel 6f van de verordening privéleven):

Om u te informeren over onze producten en diensten, mogelijk op basis van uw marketingprofiel

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrondslag: artikel 6c van de privacyreglementering):

We zijn ook onderworpen aan belasting- en boekhoudverplichtingen die het bewaren en doorgeven van bepaalde persoonsgegevens aan de boekhoud- en belastingdiensten vereisen.

Kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden?

? Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers voor diensten namens ons (bijv. Externe callcenters, reclamebureau, IT-providers, cloud ...) en alleen op basis van onze instructies.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden maximaal een jaar bewaard.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We doen er alles aan om de technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om de veiligheid hiervan te waarborgen.

Wat zijn jouw rechten? Hoe kun je ze oefenen?

In overeenstemming met de privacyregelgeving heeft u het recht op toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens.

U hebt ook het recht om te vragen om te worden vergeten in de gevallen opgesomd door de wet. In geval van een geschil over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen totdat het geschil is opgelost.

Ten slotte hebt u recht op de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens.

Om deze rechten uit te oefenen:

U moet ons een schriftelijk verzoek sturen, vergezeld van een bewijs van uw identiteit, naar het volgende adres: lemoulindandre@gmail.com

U hebt ook altijd een beroep op de Commissie voor de bescherming van de privacy opcommission@privacycommission.be.

Wist u dat u als klant profiteert van de nieuwe norm van rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

Europese regelgeving beweegt zich in deze richting. Vanaf 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonlijke gegevens verzamelt of beheert van natuurlijke personen die op het Europese grondgebied wonen, zich houden aan de regels van de GDPR (algemene gegevensbeschermingsverordening). Bijvoorbeeld: elk bedrijf moet een veilig computersysteem garanderen. In geval van fraude of schending van de GDPR-regels, zullen bedrijven worden onderworpen aan sancties, variërend van eenvoudige waarschuwingen tot zware boetes.

In concreto wil deze nieuwe hervorming iedereen die zijn persoonlijke gegevens wenst te beheren onder drie grote rechten:
Het recht op informatie: wat doe je met je gegevens? hoe worden ze behandeld? En voor welke doeleinden?
Het recht om te worden vergeten: u hebt nu het recht om te eisen dat uw gegevens permanent worden verwijderd.
Het recht om uw gegevens over te dragen: u hebt het recht om uw gegevens op te vragen in een formaat dat door iedereen leesbaar is met het doel ze over te zetten.

Cookies

Wat is een cookie?

De "cookie" is een bestand dat op uw terminal is geïnstalleerd, zodat u informatie over uw browsen op onze website kunt opslaan (taalinstellingen, verbindingstijd, bezochte pagina's, ...). We kunnen deze gegevens raadplegen tijdens uw volgende bezoeken, in het bijzonder om uw browsen te vergemakkelijken, de volgende paragrafen hebben, omwille van de transparantie, om u een volledige telling te geven van de cookies die worden gebruikt door "De molen van André", en bieden u een oplossing om uw keuze aan te passen. We vestigen uw aandacht op het feit dat het delen van het gebruik van uw apparaat met andere mensen de gepersonaliseerde aard van de actie van cookies kan veranderen.

Hoe kunt u uw keuze met betrekking tot cookies uitoefenen?

- Browserinstellingen en consequenties van uw keuzes:

Er zijn verschillende opties beschikbaar om cookies te beheren. U kunt op elk moment uw cookiewensen kenbaar maken en wijzigen via het Help-gedeelte van de werkbalk van uw browser. Het vertelt u hoe u de nieuwe "cookies" kunt weigeren of een bericht kunt krijgen dat hun ontvangst aangeeft of hoe u "cookies" systematisch of volgens hun uitgever kunt uitschakelen. U kunt cookies ook handmatig verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om gelijksoortige gegevens die worden gebruikt door software die incidenteel is voor uw browser, zoals Flash-cookies, uit te schakelen of te verwijderen, door de instellingen van deze programma's te wijzigen of door de website van de uitgever van deze programma's te bezoeken. Waarschuwing: het is mogelijk dat deze configuratie van uw browser voorkomt dat u toegang krijgt tot bepaalde inhoud of uw navigatie en de services die u van onze site verwacht aanzienlijk verstoort. Indien nodig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gestoorde gedrag van onze site als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies te gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan.

- Uw keuze volgens uw internetbrowser:

Voor het beheer van cookies biedt elke browser een configuratieproces. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarmee u weet wat uw wil is wat betreft cookies:

Voor Internet Explorer ™: open het menu "Extra" en selecteer vervolgens "Internetopties"; klik op het tabblad "Privacy" en op het tabblad "Geavanceerd" kies je het gewenste niveau of volg je deze link.

Voor Firefox ™: open het menu "Extra" en selecteer vervolgens "Opties"; klik op het tabblad "Privacy" en kies vervolgens de gewenste opties of volg deze link.

Voor Chrome ™: open het setup-menu (steeksleutellogo) en selecteer "Opties"; klik op "Geavanceerde opties" en klik vervolgens in het gedeelte "Privacy" op "Instellingen voor inhoud" en kies de gewenste opties of volg deze link.

Voor Safari ™: kies "Safari> Voorkeuren" en klik vervolgens op "Beveiliging"; In de sectie "Cookies accepteren" kiest u de gewenste opties of volgt u deze link.

Voor Opera ™: Open het menu "Extra" of "Instellingen" en selecteer "Persoonlijke gegevens verwijderen"; klik op het tabblad "Gedetailleerde opties", kies vervolgens de gewenste opties of volg deze link.

- Jouw keuze op mobiel:

Aangeven of Safari ™ cookies accepteert of niet:

1. Selecteer in de hoofdweergave Instellingen> Safari.

2. Tik op Cookies accepteren en kies "Nooit", "Bezochte websites" of "Altijd".

Om alle cookies in Safari te wissen:

1. Selecteer in de hoofdweergave Instellingen> Safari.

2. Tik op Cookies wissen.

Om cookies op Android te verwijderen:

1. Menu > instellingen > wis alle cookies